การบริการ

ข้อดีหรือจุดเด่นของ TechDirect

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโครงการของคุณจะสามารถดำเนินการไปอย่างราบรื่น  เพราะทางเรามีทีมงานวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถไว้วางใจได้

นี่คือการบริการหลักของเรา

เป็นที่ปรึกษา

Techdirect ให้การสนับสนุนจาก pre-sale การวางแผนระบบเครือข่ายและให้คำปรึกษาวางแผนถึงความเป็นไปได้

 

การบริหารจัดการโครงการ

การบริหารจัดการโครงการของ TechDirect จะพัฒนา  ประสานงานและดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายของโครงการและภารกิจสำคัญต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการะบบเครือข่ายของคุณ

การติดตั้ง

พูดถึงชิ้นส่วนและพัสดุของธุรกิจ Techdirectนั้น  บริษัทของเรามีประสิทธิภาพในการติดตั้งระบบเครือข่าย และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไปในแนวทางที่ดีขึ้นผ่านความสำเร็จของเราในการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มากมายอย่างนับไม่ถ้วน รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและการปรับปรุงโครงสร้างอีกด้วย

การจัดจ้างคนภายนอก

เมื่อใดก็ตามที่มีความจำเป็นหรือความต้องการ Techdirect จะก้าวเข้าไปเพื่อช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรทางวิศวกรรมบนพื้นฐานของโครงสร้างเป็นระยะๆ

 

ABOUT US

HARDWARE

SOLUTIONS

SERVICES

CONTACT US

©2015 TECHDIRECT PTE. LTD. All rights reserved.