เกี่ยวกับเรา

 หน้าหลัก

บริการ

ติดต่อเรา

เกี่ยวกับเรา

พันธกิจ

ภายใต้พันธกิจของเรา TechDirect มุ่งหวังที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ตรงกับความต้องการของคุณ

 

โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มพันธมิตรในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการ  ภายในภูมิภาคนี้ ทางเราได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและแผนงานของคุณอย่างสูงสุด

 

ทางเราพร้อมจะเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือคุณ  ผ่านวิศวกรที่มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน ICT เพื่อสร้างความมั่นใจว่า ทางเรามีความตั้งใจจริงที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จร่วมกับองค์กรของคุณ และในฐานะที่เราเป็นผู้นำในการกระจายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับระบบเครือข่ายของภูมิภาคนี้

วิสัยทัศน์

TechDirect มุ่งหวังที่จะเติบโตเป็นหนึ่งในผู้นำของเอเชียแปซิฟิก และเป็นที่ไว้วางใจจากบริษัทพันธมิตรในเรื่องของอุปกรณ์ระบบเครือข่าย พร้อมกับพัฒนาระบบและบริการของเราให้ตอบรับกับความต้องการและความเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ABOUT US

HARDWARE

SOLUTIONS

SERVICES

CONTACT US

©2015 TECHDIRECT PTE. LTD. All rights reserved.